Betong

Betong som byggemateriale går helt tilbage til antikkens Grækenland. Man kunne derfor forestille sig, at betong hører fortiden til, men måske er det faktisk mere relevant og passende end nogensinde før.

betong er nemlig et relativt miljøvenligt byggemateriale, hvilket i disse tider er mere vigtigt end nogensinde før pga. den vigtige miljødagsorden i samfundet.

Først og fremmest er betong et byggemateriale med en lang levealder. Flere betongkonstruktioner fra det antikke Grækenland står fortsat, mens øvrige bygninger sagtens kan holde i årtier eller århundrede. Derfor er der ikke så stort et behov for at bygge nye bygninger i betong så ofte, hvilket både er billigt og miljøvenligt, da der altid vil være nogle miljømæssige aspekter i konstruktionen af bygninger.

For det andet består betong af ganske få ingredienser, hvorfor det altid kan produceres tæt på byggepladsen, modsat fx træ, hvilket betyder kort transport af materialet, hvorfor der ikke skal mange og lange køreture til at fragte produktet til byggepladsen.

For det tredje døjer mange bygninger, hvad end det er store hoteller eller mindre, private boliger, med varmetab. Nogle materialer er dårlige til at isolere og holde på varmen. Det er betong ikke. Betong har en stor energieffektivitet, der betyder, at det er god til at holde på bygningens varme – eller for den sags skyld på kulden i varme områder - hvorfor der skal bruges færre kroner på at opvarme eller nedkøle bygningen, hvilket også gavner miljøet i sidste ende.

Udover betongens gavnlige effekter med hensyn til miljøet, er det også mere brandsikkert end fx stålkonstruktioner. Det skyldes materialets lave varmeledningsevne, således betongen i konstruktionen kan holde længe i tilfælde af brand sammenlignet med mange andre materialer. Således bruges betong også nogle gange til at dække stålrammer i en bygning for at brandsikre.

Ydermere giver betong også god beskyttelse i tilfælde af ekstreme vindforhold som orkaner og tornadoer på grund af dets stivhed, hvilket sikrer minimale horisontale udsving i bygningen, således denne ikke kollapser.

På grund af betongens kvaliteter og dets holdbarhed bruges det fortsat i vid omfang. Man kan således også regne med at se masser af betongkonstruktioner i fremtiden, hvad end det må være store, kilometerlange broer eller blot små villaer. Det stærke materiale sikrer en lang levetid, som samtidig vil være sikker på grund af dets høje tolerance overfor ild, vand og vind, hvorfor man sagtens kan forestille sig betongkonstruktioner i udsatte områder, der døjer med skovbrande, oversvømmelser eller ekstreme orkaner og tyfoner.

Se meget mere om byggematerialer og byggeri på http://www.byggeri-info.dk/